送人還京

匹馬西從天外歸,
揚鞭只共鳥爭飛。
送君九月交河北,
雪裡題詩淚滿衣。

 

Tống nhân hoàn kinh

Thất mã tây tòng thiên ngoại quy,
Dương tiên chỉ cộng điểu tranh phi.
Tống quân cửu nguyệt Giao Hà bắc,
Tuyết lý đề thi lệ mãn y.

 

Dịch nghĩa

Ngoài trời, giục ngựa nhắm về hướng tây
Vút ngọn roi như muốn đua với chim đang bay
Tìễn anh đi, ở phía bắc Giao Hà đang tháng chín
Trong tuyết đề thơ, lệ rơi ướt áo


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Về tây ruổi ngựa đến ngoài trời
Vượt cánh chim bay một ngọn roi
Tháng chín Giao Hà đưa tiễn bạn
Đề thơ trong tuyết giọt châu rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Một ngựa từ tây cuộn sắc trời
Hươi roi đua với cánh chim thôi
Tiễn anh tháng chín Giao Hà lạnh
Trong tuyết đề thơ áo lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngoài trời giục ngựa về tây,
Vút roi tranh với chim bay xem nào.
Tiễn anh, tháng chín sông Giao,
Đề thơ trong tuyết, lệ trào ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Một ngựa cuối trời sải hướng tây,
Phất roi, chỉ có điểu tranh bay.
Đưa người tháng chín bờ Giao bắc,
Trong tuyết đề thơ, áo lệ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Giục ngựa ngoài trời nhắm hướng tây
Vút roi tranh với cánh chim bay
Giao Hà tháng chín đưa chân bạn
Trong tuyết đề thơ, áo lệ đầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biên thuỳ tây trở về kỵ sĩ
Quất ngựa như chạy tỉ chim bay
Giao Hà tháng chín chia tay
Làm thơ trong tuyết, lệ đầy chiến y.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruổi ngựa về tây vượt khỏi trời
Chim bay chưa khỏi một lằn roi
Giao Hà tháng chín mình đưa tiễn
Trong tuyết đề thơ áo lệ rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài trời, giục ngựa nhắm về tây,
Vụt ngọn roi đua chim vút bay.
Tháng chín Giao Hà anh trẩy bắc,
Đề thơ trong tuyết, lệ rơi đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài trời, giục ngựa về tây,
Vụt roi đua với chim bay vút trời.
Giao Hà tháng chín anh rời,
Đề thơ trong tuyết tuôn rơi lệ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời