02/12/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân hoàn kinh
送人還京

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 09:08

 

Nguyên tác

匹馬西從天外歸,
揚鞭只共鳥爭飛。
送君九月交河北,
雪裡題詩淚滿衣。

Phiên âm

Thất mã tây tòng thiên ngoại quy,
Dương tiên chỉ cộng điểu tranh phi.
Tống quân cửu nguyệt Giao Hà[1] bắc,
Tuyết lý đề thi lệ mãn y.

Dịch nghĩa

Ngoài trời, giục ngựa nhắm về hướng tây
Vút ngọn roi như muốn đua với chim đang bay
Tìễn anh đi, ở phía bắc Giao Hà đang tháng chín
Trong tuyết đề thơ, lệ rơi ướt áo

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Về tây ruổi ngựa đến ngoài trời
Vượt cánh chim bay một ngọn roi
Tháng chín Giao Hà đưa tiễn bạn
Đề thơ trong tuyết giọt châu rơi
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Đất nay ở phía tây huyện Thổ Lỗ Phiên trong khu tự trị Tân Cương, đời Đường là một đồn biên phòng phía tây bắc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tống nhân hoàn kinh