06/12/2021 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi giang phiếm chu tống Vi Ban quy kinh, đắc sơn tự
涪江泛舟送韋班歸京,得山字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 19:56

 

Nguyên tác

追餞同舟日,
傷春一水間。
飄零為客久,
衰老羨君還。
花遠重重樹,
雲輕處處山。
天涯故人少,
更益鬢毛斑。

Phiên âm

Truy tiễn đồng chu nhật,
Thương xuân nhất thuỷ gian.
Phiêu linh vi khách cửu,
Suy lão tiển quân hoàn.
Hoa tạp trùng trùng thụ,
Vân khinh xứ xứ san.
Thiên nhai cố nhân thiểu,
Cánh ích mấn mao ban.

Dịch nghĩa

Một buổi trên thuyền tiễn đưa nhau,
Một vùng nước với sắc xuân đau thương.
Thân khách đã trải qua từ lâu rồi,
Cảnh lọm khọm mừng bác trở về chốn cũ.
Màu hoa tạp nhạp lẫn với những lớp cây,
Khắp núi non mây bao phủ.
Chân trời bạn cũ nay hiếm,
Nên chi mái tóc lại càng thêm bơ phờ.

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Cuộc đưa tiễn thuyền cùng một buổi,
Lòng thương xuân theo với nước xuân sầu.
Kiếp lênh đênh thân khách đã bao lâu,
Cảnh suy lão lại mừng nhau về chốn cũ.
Cây từng lớp màu hoa xem sặc sỡ
Khắp ngàn non tua tủa đám mây đưa
Bên giời người cũ lơ thơ
Buồn thêm tóc mái phất phơ điểm màu
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi giang phiếm chu tống Vi Ban quy kinh, đắc sơn tự