將赴吳興登樂遊原

清時有味是無能,
閑愛孤雲靜愛僧。
欲把一麾江海去,
樂遊原上望昭陵。

 

Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên

Thanh thì hữu vị thị vô năng,
Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng.
Dục bả nhất huy giang hải khứ,
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng.

 

Dịch nghĩa

Thời bình có nhiều thú vị, tiếc mình không tài năng
Nhàn thì yêu đám mây cô đơn, vắng thì yêu nhà sư
Sắp dong một lá cờ đi ra vùng sông biển
Hãy lên đồng Lạc Du bái biệt Chiêu Lăng


Lạc Du nguyên là một khu du lãm ở ngoài thành Trường An. Ngô Hưng là một quận đời Đường, giờ là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Bài này được làm khi tác giả sắp đi làm quan ở Ngô Hưng, lên Lạc Du nguyên hướng về Chiêu Lăng bái biệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Không tài, vui hưởng thú bình thăng
Nhàn thích mây trời, vắng thích tăng
Mai mốt dong cờ ra hải ngoại
Lạc Du nay đến biệt Chiêu Lăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Thời trong vị ngát, thẹn tài năng!
Nhàn luyến mây cao, tĩnh luyến tăng,
Đã nắm cờ mao sông biển lướt,
Lạc Du lên vọng bái Chiêu Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thời bình có vị chẳng tài năng,
Nhàn thích mây côi, tĩnh thích tăng.
Cờ lệnh muốn cầm sông biển vượt,
Lên cao nguyên Lạc ngóng Chiêu Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Không tài hưởng thú thanh bình,
Nhàn: nhìn mây lẻ, yên: mình thăm sư.
Dong cờ, sông biển đi ư?
Lạc Du, hãy đến cáo từ Chiêu Lăng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh bình vui hưởng tiếc vô năng
Nhàn thích mây trôi vắng thích tăng
Dong lá cờ đi ra biển lớn
Lạc Du đến đó ngắm Chiêu Lăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thời bình ý vị tiếc tài không
Nhàn thích mây trôi tĩnh thích tăng
Dương một ngọn cờ ra biển lớn
Nhạc Du Nguyên tiến vọng Chiêu Lăng

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thú vị nhiều bất tài không thể
Nhàn ngắm mây, tĩnh lễ cao tăng
Cầm cờ trấn nhậm Ngô Hưng
Lạc Du lên bái Chiêu Lăng tạ từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời bình nhiều thú, tiếc không tài,
Tĩnh thích sư, nhàn mây thích bay,
Dong một lá cờ ra biển cả,
Chiêu Lăng lên ngắm Lạc Du đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thanh bình có vị lại vô năng
Nhàn thích mây đơn tĩnh thích tăng
Muốn đi sông biển cờ phất gọi
Lên gò Lạc Du ngóng Chiêu Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời