26/03/2023 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên
將赴吳興登樂遊原

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2005 02:14

 

Nguyên tác

清時有味是無能,
閑愛孤雲靜愛僧。
欲把一麾江海去,
樂遊原上望昭陵。

Phiên âm

Thanh thì hữu vị thị vô năng,
Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng.
Dục bả nhất huy giang hải khứ,
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng[1].

Dịch nghĩa

Thời bình có nhiều thú vị, tiếc mình không tài năng
Nhàn thì yêu đám mây cô đơn, vắng thì yêu nhà sư
Sắp dong một lá cờ đi ra vùng sông biển
Hãy lên đồng Lạc Du bái biệt Chiêu Lăng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Không tài, vui hưởng thú bình thăng
Nhàn thích mây trời, vắng thích tăng
Mai mốt dong cờ ra hải ngoại
Lạc Du nay đến biệt Chiêu Lăng
Lạc Du nguyên là một khu du lãm ở ngoài thành Trường An. Ngô Hưng là một quận đời Đường, giờ là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Bài này được làm khi tác giả sắp đi làm quan ở Ngô Hưng, lên Lạc Du nguyên hướng về Chiêu Lăng bái biệt.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Lăng Đường Thái Tông, giờ thuộc tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên