25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
39 bài thơ
Tạo ngày 16/05/2019 11:28 bởi Vanachi
Đặng Thanh Liễu sinh ngày 5/10/1956 tại Sài Gòn, học Đại học Văn khoa Sài Gòn, hiện sinh sống tại Đà Lạt. Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, đã có thơ đăng trên các tạp chí địa phương và các tỉnh.

Tác phẩm:
- Sương mù một thuở (thơ in chung)
- Đà Lạt giao mùa (thơ in chung)
- Một thời và muôn thuở (thơ, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002)

 

Một thời và muôn thuở (2002)