Trong trái tim có muôn vàn tiếng nói
Trong tình yêu có trăm vạn ngôn từ
Bỗng một chiều trong mắt nhìn đắm đuối
Ta giật mình mới biết đã tương tư

Trong cuộc sống có vô vàn ảo tưởng
Trong hồn ta có ngàn vạn nỗi đau
Rồi một đêm biết mình vừa thức trắng
Qua cơn mê - ôi đã bạc mái đầu


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002