Chưa có đánh giá nào
38 bài thơ
Tạo ngày 17/05/2019 08:35 bởi Vanachi
Tập thơ Một thời và muôn thuở (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002).