Em đi nắng ở cuối đường
Có con chim hót bên vườn cây xanh
Hôm nay gió bỗng thổi nhanh
Hình như bưởi chín trên cành phải không?
Hình như thấp thoáng bên sông
Có một người đứng đợi trông một người
Khoảng trời xanh ấy của tôi
Sao ai nỡ để áo phơi kín chiều
Mùi hương hoa bưởi tình yêu
Gởi em nói hết bao điều lòng tôi
Mắt em xanh cả núi đồi
Áo em trắng cả một trời quê hương
Em đi nắng nhuộm cuối đường
Còn tôi ở lại nghe thương vườn chiều
Hôm nay sao gió thổi nhiều
Hình như có một cánh diều... đứt dây


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002