Tôi đi giữa hai hàng cây
Bất chợt lòng tưởng vòng tay một người
Lá vàng chạm xuống vai tôi
Bất chợt tôi tưởng tay người... mơn man.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002