Đà Lạt
Anh có về thăm Đà Lạt chiều nay
Lặng nhìn trong gió lá thông bay
Mà thương hoa cúc vàng trước ngõ
Và để cùng em yêu đắm say...

Sài Gòn
Em bỏ Sài Gòn đi rất xa
Bỏ quên phố vắng chuyện đôi ta
Ai xa kỷ niệm mà không nhớ
Anh có chờ em năm tháng qua.

Hà Nội
Hà Nội có mùa thu trong anh
Có mắt em xanh mỗi ảnh hình
Ôi diệu kỳ thay đêm Hoàn Kiếm
Ai dìu em giữa một đêm trăng.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002