Mênh mông mênh mông sóng
Biển tự tình cùng đêm
Mênh mông mênh mông cát
Anh tự tình cùng em

Sóng ôm ghì lấy cát
Anh ôm ghì vai em
Có vì sao bối rối
Đêm mênh mông ảo huyền

Biển đừng gieo bão tố
Mà làm đau lòng thuyền
Tình xin đừng gãy đổ
Mà làm đau lòng em

Biển vào đêm khao khát
Một tình ca không lời
Sóng buồn chia tay cát
Thuyền trôi vào... xa xôi

Em ôm ghì lấy biển
Sóng bỗng nhiên bạc đầu
Đêm ảo huyền tan biến
Mộng trôi về... nơi đâu...


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002