Người về
Giữa độ mùa mai nở
Em vẫn là mùa xuân tóc mây
Buồn thêm một tuổi
Gầy vai mẹ
Cho trắng thêm đời tóc cha bay
Hoa cúc vàng
Em thêm áo mới
Mộng mơ còn lơ lửng giữa ngàn sao
Nếu mùa xuân đến
Người bày tỏ
Em biết về đâu
Lối rẽ nào?


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002