Chỉ còn lại mình em
Giữa lòng phố đầy nắng
Chỉ còn lại mình em
Và khoảng trời yên lặng.

Hình như chiều sắp tắt
Thoi thóp mảng trời hồng
Một người vừa đi mất
Giữa vô cùng mênh mông.

Hình như còn mình em
Giữa lòng phố đầy gió
Hình như bàn tay em
Vừa tiễn người... nào đó.

Bầu trời bao la rộng
Mà vẫn thiếu một người
Hình như có tiếng sóng
Cuốn em về... biển khơi.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002