Bên này là em - bên kia anh
Bỗng dưng mà nhớ giữa âm thanh
Thơ thẩn đất trời mưa với gió
Gió gọi tên em, mưa gọi anh

Bên này thành phố phủ đầy sương
Hiu hắt bên kia khoảng trông buồn
Tìm nhau không thấy đêm hò hẹn
Một vì sao lạc giữa tiếc thương

Bất chợt bên này mưa bỗng rơi
Bên kia ngập nắng giữa lưng đồi
Ngơ ngẩn bên trời mưa gọi nắng
Đôi đứa mình đi giữa trùng khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]