Cũng một ngày như thế
Người đi quên mùa thu
Và một ngày như thế
Em về trong sương mù

Ai gom mùa thu chín
Cho vàng màu áo em
Ai ru lời ru cuối
Cho héo lòng phố đêm

Cũng một ngày như thế
Khắc khoải từng cơn mưa
Đêm tương tư tiếng hát
Gió bỗng nhiên đổi mùa

Rồi, một ngày như thế
Người bỗng về xôn xao
Áo em lồng lộng gió
Âm trời thu thuở nào.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002