Tôi đi giữa lòng phố nhỏ
Một chiều có nắng tháng tư
Tôi đi giữa trời đầy gió
Lòng như rối vạn tơ vò

Buồn gì mà tôi muốn khóc
Nhớ gì mà tôi muốn ca
Tên gì mà tôi muốn gọi
Tất cả... bỗng nhiên... vỡ oà

Tóc mai sợi dài sợi vắn
Trái tình nửa đắng nửa thơm
Vì người mà tôi trót cắn
Tương tư gậm nhấm nửa hồn

Tôi đi giữa lòng phố cũ
Bước chân nửa ngắn nửa dài
Trái tình ai xui tôi cắn
Buồn thương này nói cùng... ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]