Rồi em cũng bỏ ta đi
Cánh diều kỷ niệm đứt dây tình đầu
Ta ngồi thức suốt đêm thâu
Mới hay tình đã đổi màu thời gian
Tình như một cánh hoa tàn
Ta bơi trên chiếc thuyền nan... cuộc đời
Em như ngọn sóng ngoài khơi
Xô thuyền ta lạc chơi vơi giữa dòng
Trách chi tình đã hư không
Trách chi người chẳng hiểu lòng ta sao
Thôi thì em cứ quên mau
Ta về ôm mối tình đầu ngủ quên
Để mơ giấc mộng đầu tiên
Tỉnh ra sẽ thấy bình yên quanh mình.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002