秋夜曲

丁丁漏水夜何長,
漫漫輕雲露月光。
秋逼暗蟲通夕響,
征衣未寄莫飛霜。

 

Thu dạ khúc

Đinh đinh lậu thuỷ dạ hà trường,
Mạn mạn khinh vân lộ nguyệt quang.
Thu bức ám trùng thông tịch hưởng,
Chinh y vị ký mạc phi sương.

 

Dịch nghĩa

Giọt đồng hồ nhỏ đinh đinh, đêm sao mà dài,
Mây mỏng mảnh trôi nhẹ để lộ vầng trăng
Thu đến tiếng dế kêu suốt đêm,
Áo chiến chưa gửi (xin trời) chớ buông sương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Long tong khắc lậu, đêm dài thế,
Làn mây trôi nhẹ sáng vầng trăng.
Thu đến thâu đêm ran tiếng dế,
Chinh y chưa gửi chớ buông sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trầm trầm giọt lậu đêm chẳng vơi,
Mây nhẹ trôi đi trăng sáng ngời.
Đêm thu tiếng trùng nghe chẵng dứt,
Chinh y chưa gửi sương chớ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồng hồ nước đêm dài tí tách
Mây ngổn ngang trăng lách hiện ra
Côn trùng chập tối kêu ca
Áo chưa kịp gửi, sương sa xin đừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Giọt đồng tí tách sao dài thế
Bóng nhạt mênh mang nguyệt ló mày
Thấu sáng trùng kêu thu tới gấp
Áo chàng chưa gửi sương đừng bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm dài tí tách giọt đồng
Làn mây trôi nhẹ nguyệt lồng bóng gương
Tiếng thu ran rỉ canh trường
Áo chàng chưa gởi buông sương làm gì

15.00
Trả lời