11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/11/2015 22:30 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Duy Siêng sinh năm 1937 tại TP Tuy Hoà, Phú Yên. Năm lên 3 tuổi ông bị bệnh đậu mùa dẫn đến mù hai mắt. Thời ấy, Tuy Hoà chỉ là một thị trấn nhỏ nằm hẻo lánh bên bờ biển Đông nên bác sĩ và thuốc men vô cùng khan hiếm dù gia đình Huỳnh Duy Siêng đã cố gắng chạy chữa.

Huỳnh Duy Siêng làm thơ trong đầu rồi nhờ người thân chép lại để đó. Ông không thể tự gửi thơ đến báo đài nên ít người biết đến thơ ông, trừ những lần ông “xuất bản miệng” cho bạn văn quanh quẩn ở Tuy Hoà nghe. Năm 2012, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, một người đồng hương và là bạn văn của ông, tập hợp bản thảo, xin giấy phép xuất bản và bỏ tiền túi in Hết mùa thu chưa cho Huỳnh Duy Siêng.