Gió se se rồi đấy
Hết mùa thu chưa em?
Mưa bay vào cửa sổ
Lá vàng rơi bên thềm

Rừng cây rung xào xạc
Gió đông về chưa em?
Mây trời bay ngơ ngác
Cành cao rơi tiếng chim

Nghe ngoài khơi biển động
Bên đường bóng chiều nghiêng
Mơn man theo khói thuốc
Tôi hình dung tóc em

Nằm gác tay lên trán
Nghe nỗi nhớ dài thêm
Nghe lá chiều gió lật
Man mác buồn trong tim

Đưa em vào dĩ vãng
Nghe thu cũng não nề
Nghe hoàng hôn xuống thấp
Se se gió lạnh về...


Nguồn: Hết mùa thu chưa, NXB Thanh niên, 2012