Đêm yên tĩnh trăng càng trong sáng
Tâm ý cùng thanh thoát lên tiên
Ngọn nến khuya bấc ngưng hồng đậu
Lò hương thơm khói biếc triền miên
Tiếng dế kêu dội tan cô tịch
Hồi chuông ngân cửa Phật vạn duyên
Làn gió nhẹ thổi qua lay động
Lá vàng rơi đầy khắp mặt tiền

tửu tận tình do tại