Em lại về đón mừng Hội lớn
Trong khi mùa lại đón thu sang
Thuỷ tinh trong suốt từng không khí
Rót mật ong trải nắng vàng.

Trời xanh êm soi nước xanh êm
Mây như lụa mỏng, gió tơ mềm
Tiếng ai thầm gọi trong trăng sáng
Một ánh mong chờ gợn mắt em?

- Anh lớn ơi! Hồi chưa Cách mạng
Mùa thu có đẹp thế này không?
- Thu này đẹp lắm, ơi em nhỏ!
Đời giống như em má ửng hồng.


Thu 1960

Nguồn: Tế Hanh, Hai nửa yêu thương, NXB Văn học, 1963 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)