Đầu thu.
Lá đổ.
Xin thận trọng khi đặt chân lên cỏ.
Mỗi chiếc lá rơi – như một con cáo nhỏ…
Mảnh đất này là nơi tôi ở.

Lũ cáo xào xạc, lũ cáo buồn,
Lũ cáo xoay tròn, khóc ròng và ca hát,
Còn khi chúng cháy hết thành đám khói tuôn
Có nghĩa là mưa dầm đang đến.

Đám cháy lan theo thân những cây
Từng khúc, từng khúc lăn xuống vực.
Mỗi khúc cây là một con hươu…
Mảnh đất này – nơi tôi sống trên đời.

Cây sồi đỏ với đôi sừng xanh màu trời
Chờ đối thủ trong lặng câm xuất hiện…
Cẩn thận nhé: Dưới chân lưỡi rìu rình rập!
Và mọi đường lui đã bị đốt rồi.

…Nhưng trong rừng, bên lối vào giữa những cây thông,
Còn ai đó tin lối đi là có thực…
Không thể viết gì thêm vào được: thiên nhiên!
Mảnh đất này là nơi tôi sống.