陽關曲-中秋作

暮雲收盡溢清寒,
銀漢無聲轉玉盤。
此生此夜不長好,
明月明年何處看。

 

Dương Quan khúc - Trung thu tác

Mộ vân thâu tận dật thanh hàn,
Ngân Hán vô thanh chuyển ngọc bàn.
Thử sinh thử dạ bất trường hảo,
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan?

 

Dịch nghĩa

Mây chiều trôi đi hết, không gian lạnh lẽo,
Đĩa ngọc di chuyển giữa sông Ngân lặng lẽ.
Đời này, đêm này không phải tốt đẹp mãi,
Sang năm sẽ xem trăng sáng ở chốn nào?


Bài này làm khi tác giả ở Từ Châu, trong một lần ngắm trăng trung thu, cảm xúc trước nỗi vô thường của đời người. Dương Quan là cửa ải nằm gần ải Ngọc Môn, vào khoảng giữa tỉnh Cam Túc và Tân Cương, nay thuộc huyện Đôn Hoàng, Cam Túc. Khi nói đến Dương Quan là nói đến sự chia tay để đưa người đi qua An Tây (Tân Cương) như Vương Duy đã đề cập đến trong bài Vị thành khúc. Truyện Kiều: “Sông Tần một giải xanh xanh, Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan.”

Theo Toàn Đường thi - Khang Hy ngự định (Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993), bài này được chép là Trung thu 中秋 của Đỗ Mục 杜牧 đời Đường làm trong khoảng thời gian bị biếm đi Hoàng Châu làm thứ sử.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây chiều trôi hết, lạnh từng không
Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng
Kiếp ấy đêm này không mãi đẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông ?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây chiều đã chết khí lạnh tràn,
Ngân hà lặng lẽ đẩy trăng sang.
Đêm nay đời sống không dài đẹp,
Tìm đâu năm tới ánh trăng tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mây chiều gom hết trời thu giá
Lẳng lặng sông Ngân đổ nguyệt đầy
Kiếp ấy đêm nao tình nở đẹp
Chốn nào trăng sáng hẹn cùng say?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mây chiều hôm thu gom giá buốt
Bên Ngân Hà, mâm mọc treo cao
Đêm nay trời chẳng đẹp sao
Thu sau trăng sáng nơi nào ai hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây chiều trôi hết lạnh từng không
Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng
Kiếp ấy đêm này không mãi dẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch (tập 2), NXB Thuận Hoá, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Mây chiều tan hết, lạnh gần xa
Lặng lẽ sao Ngân, chuyển bóng nga
Đêm ấy, kiếp này, khôn đẹp mãi
Sang năm đâu chốn ngắm trăng ngà


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mây chiều tan hết lạnh đêm thâu,
Trăng ngọc dòng Ngân chuyển đến đâu.
Cuộc sống đêm nay không đẹp mãi,
Thu sau trăng sáng ngắm nơi nao ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Bầu trời xanh lạnh hết chiều mây ,
Mâm ngọc, sông Ngân chuyển sáng đầy.
Cảnh đẹp đêm nay đời mấy được,
Sang năm trăng sáng ngắm đâu đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết lạnh trong, mây chiều trôi hết
Ngân hà yên trăng lết trên trời
Đêm nay, cuộc sống đổi dời
Sang năm trăng sáng ta ngồi nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời trong lạnh lẽo mây chiều tan
Mâm ngọc dảy ngân lặng chuyển vần.
Đêm tối đời này không đẹp mãi
Nơi nào năm tới ngắm vầng trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối