Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn, say chấp rượu,
Túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ.
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.


Bài thơ này hiện nay vẫn chưa rõ là của Bà huyện Thanh Quan hay của Hồ Xuân Hương. Có bản chép tiêu đề là Cảnh thu.

Nguồn:
1. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

thêm thơ của Bà Huyện Thanh Quan

Bài thơ trên xin khẳng định không phải của Bà Huyện Thanh Quan!( Còn của ai thì còn nghi vấn, có thể của HXH)

Dưới xin đăng một bài của Bà Huyện Thanh Quan, nhưng trong kho thơ của bà chưa thấy có( Khônng hiểu tại sao?)

Cảnh Hương Sơn

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này
Thuyền nan đón khách máy chèo lay
Hai bên quả núi lồng hương suối
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy
Chùa tiên bát ngát khói hương bay
"Nam vô" tiếng dậy thưa trần tục
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!


bài thơ còn thiếu của Bà Huyện Thanh Quan
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
94.22
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguồn

Bạn có thể nói rõ bài thơ trên được chép ở đâu không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

s

Bài này đảm bảo không phải của Bà Huyện Thanh Quan.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tức cảnh chiều thu

Mình khẳng định bài : "Tức cảnh chiều thu" và bài của bạn đăng là của Bà Huyện Thanh Quan. Mình còn nhớ như in lời cô giáo giảng bài : "Tức cảnh chiều thu" đã mấy chục năm mà mình vẫn nhớ. Mình chép nguyên bài thơ : "Tức cảnh chiều thu" đã in trong sách giáo khoa mà ngày trước mình đã học và nhớ như in lời cô giáo giảng :
                                                                       "Tức cảnh chiều thu"
                                                                Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
                                                                Bút thần tô vẽ cảnh tiêu sơ
                                                                Xanh um cổ thụ tròn xoe tán
                                                                Trắng xoá trường giang phẳng lặng tờ
                                                                Bầu giốc giang sơn say chấp rượu
                                                                Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
                                                                Ô hay! cảnh cũng Ma người nhỉ !
                                                               Cảnh đẹp người sao đứng ngẩn ngơ !
- Mình còn nhớ mãi lời cô giảng đi giảng lại câu : " Ô hay! cảnh cũng Ma người nhỉ" . Cảnh đẹp  hút hồn thi sĩ như bị Ma hút hồn, nên câu tiếp theo " Cảnh đẹp người sao đứng ngẩn

74.14
Trả lời
Ảnh đại diện

.

Bạn nói thế lại thiếu thuyết phục, và chưa chắc cô giáo của bạn đã đúng. Thậm chí ở các nhà lí luận, nghiên cứu tầm cỡ, họ vẫn chưa xác định được tác giả bài thơ, nên lấy sách và cô bạn làm khuôn mẫu là thiếu cơ sở.
Chưa kể tôi đọc nhiều dị bản của bài thơ này, nhưng chưa thấy bản nào ghi chữ ``ma``, và cách lí giải ấy hơi khiên cưỡng, thiếu thuyết phục

25.00
Trả lời