與諸子登峴山

人事有代謝,
往來成古今。
江山留勝跡,
我輩復登臨。
水落魚梁淺,
天寒夢澤深。
羊公碑字在,
讀罷淚沾襟。

 

Dữ chư tử đăng Hiện Sơn

Nhân sự hữu đại tạ,
Vãng lai thành cổ kim.
Giang sơn lưu thắng tích,
Ngã bối phục đăng lâm.
Thuỷ lạc ngư lương thiển,
Thiên hàn Mộng trạch thâm.
Dương công bỉ thượng tại,
Độc bãi lệ triêm khâm.

 

Dịch nghĩa

Chuyện đời có đổi thay có tàn tạ
Quá khứ tương lai làm nên lịch sử xưa nay
Núi sông còn ghi lại thắng tích
Để cho chúng ta lại có dịp lên đây chiêm ngưỡng
Nước xuống thấy đồ bắt cá nằm ngổn ngang
Trời lạnh thấy đầm Vân Mộng sâu
Bia đá Dương công còn đấy
Đọc xong nước mắt ròng ròng ướt đầy vạt áo


Trên núi Hiện Sơn (phía nam huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc) có cái bia của Dương Hỗ đời Tấn. Khi ông trấn ở đất Tương Dương, nhân dân rất yêu mến, đến khi ông mất, người ta làm bia ở trên núi Hiện Sơn là nơi ông hay lên xem phong cảnh, để ghi công đức của ông. Về sau ai lên xem bia ấy cũng nhớ ông mà khóc, cho nên người kế chân ông là Đỗ Dự đặt tên Truỵ lệ bi. Nhân thấy bia ấy, tác giả nghĩ người ta rồi ai cũng như Dương công chỉ còn lại một cái bia mà thôi, nên cảm thấy mà thương tình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Việc đời thấm thoắt đổi thay,
Tới lui qua lại, xưa nay là nền.
Núi sông, thắng tích giữ nguyên,
Chúng ta nay được đi lên xem tường.
Nước lui bờ cá ngổn ngang,
Lạnh trời, đầm Mộng coi dường như sâu.
Dương công bia nọ bấy lâu,
Đọc xong, nước mắt chảy dào thấm khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đổi thay bao chuyện ở trên đời!
Đi lại, xưa nay mấy đổi dời!
Sông núi vẫn phơi bày dấu đẹp
Chúng ta nay lại bước lên chơi
Ngư Lương nước rút, nông sờ bãi
Vân Mộng đầm sâu, lạnh lẽo trời
Bia đá Dương Công còn để lại
Đọc xong thương cảm lệ tuôn rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Thế nhân liên tiếp đổi dời,
Thời gian trôi mãi thành đời xưa,nay.
Núi sông in dấu đẹp thay,
Vui chân ta lại đến đây chơi đùa.
Ngư Lương, triều xuống,bãi trơ
Đầm Vân Mộng thẳm sâu, bờ lạnh thay
Bia Dương Công vẫn còn đây
Đọc văn bia, lệ rơi đầy khăn tay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Việc đời có nối chỗ,
Nay đến xưa đi thường.
Cả bọn non cao đến,
Núi sông cảnh đẹp giương.
Lạnh trời sâu Mộng Trạch,
Khô nước cạn Ngư Dương.
Còn đó bia Dương Hổ,
Xem xong khăn lệ vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Việc đời thay đổi chẳng ngừng yên,
Lui tới đêm ngày thành cổ kim.
Sông núi còn lưu bày cảnh đẹp,
Bọn ta lại vượt đến nơi tìm.
Nước khô bờ cạn cá nơm dễ,
Trời lạnh mộng sâu ân ngấm thêm!
Bia đá Dương Công còn để chữ,
Đọc xong áo đẫm lệ trong tim!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Việc đời thường đắp đối,
Lui tới hoá xưa nay.
Sông núi còn xinh đó,
Đoàn ta lại đến đây.
Nước lui, trơ Bãi Cá,
Trời rét, ngập Đầm Mây.
Bia bác Dương truyền mãi,
Xem xong lệ ứa đầy...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Việc đời đắp đổi thay nhau,
Tháng năm qua lại, bắt đầu xưa nay.
Núi sông lưu cảnh đẹp này,
Chúng ta mới quyết lên đây giải sầu.
Ngư Lương, nay bãi phơi mầu,
Lạnh trời, Vân Mộng đầm sâu khôn lường.
Ông Dương, bia đá vẫn thường,
Đọc xong, vạt áo lệ vương ướt đầm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kim cổ thay đổi chóng
Sự đời chốc qua rồi
Non sông lưu cảnh đẹp
Ta bạn lại lên chơi
Trời rét đầm sâu thẳm
Triều vơi bến cạn bồi
Bia xưa còn tạc đó
Vạt áo lệ dầm rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngẫm việc đời luôn luôn thay đổi
Tới rồi lui thành mới thành xưa
Núi sông cảnh đẹp dễ ưa
Chúng ta nay lại cũng vừa lên chơi
Nước dòng rút bãi Ngư Lương cạn
Trời lạnh căm đầm Mộng thấy sâu
Bia Dương mưa nắng dãi dầu
Đọc xong lệ đẫm khăn sầu cảm thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Một người thay đổi biết bao nhiêu
Xuân lại thu qua ngẫm đã nhiều
Sông núi như in còn dấu cũ
Xưa nay lại có lũ ta trèo
Bể hôm nước cạn phơi vây cá
Trời lạnh đầm trong lẻo mắt mèo
Muôn kiếp bia này dầu đọc đến
Giọt sương thấm lợt mấy tầng rêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối