蘇台弔古

插天四塔雲中出,
隔水諸峰雪後新。
道是遠瞻三百里,
如何不見六千人?

 

Tô đài điếu cổ

Sáp thiên tứ tháp vân trung xuất,
Cách thuỷ chư phong tuyết hậu tân.
Đạo thị viễn chiêm tam bách lý,
Như hà bất kiến lục thiên nhân?


Tiêu đề có nơi chép là Tuyết trung đăng Cô Tô đài 雪中登姑蘇台.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vờn mây bốn tháp hiện lưng trời;
Tan tuyết, non ngàn vẻ mới tươi.
Nghe nói, trông xa trăm mấy dặm;
Cớ chi chẳng thấy sáu ngàn người?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chọc trời bốn tháp ngất trong mây,
Tuyết rã ngàn non rạng mặt mày.
Trăm dặm trông xa nghe nói thế,
Mà sao chẳng thấy có ai đâu ai đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời