與諸子登峴山

人事有代謝,
往來成古今。
江山留勝跡,
我輩復登臨。
水落魚梁淺,
天寒夢澤深。
羊公碑字在,
讀罷淚沾襟。

 

Dữ chư tử đăng Hiện Sơn

Nhân sự hữu đại tạ,
Vãng lai thành cổ kim.
Giang sơn lưu thắng tích,
Ngã bối phục đăng lâm.
Thuỷ lạc ngư lương thiển,
Thiên hàn Mộng trạch thâm.
Dương công bỉ thượng tại,
Độc bãi lệ triêm khâm.

 

Dịch nghĩa

Chuyện đời có đổi thay có tàn tạ
Quá khứ tương lai làm nên lịch sử xưa nay
Núi sông còn ghi lại thắng tích
Để cho chúng ta lại có dịp lên đây chiêm ngưỡng
Nước xuống thấy đồ bắt cá nằm ngổn ngang
Trời lạnh thấy đầm Vân Mộng sâu
Bia đá Dương công còn đấy
Đọc xong nước mắt ròng ròng ướt đầy vạt áo


Trên núi Hiện Sơn (phía nam huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc) có cái bia của Dương Hỗ đời Tấn. Khi ông trấn ở đất Tương Dương, nhân dân rất yêu mến, đến khi ông mất, người ta làm bia ở trên núi Hiện Sơn là nơi ông hay lên xem phong cảnh, để ghi công đức của ông. Về sau ai lên xem bia ấy cũng nhớ ông mà khóc, cho nên người kế chân ông là Đỗ Dự đặt tên Truỵ lệ bi. Nhân thấy bia ấy, tác giả nghĩ người ta rồi ai cũng như Dương công chỉ còn lại một cái bia mà thôi, nên cảm thấy mà thương tình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc thế có tàn có đổi thay,
Tương lai quá khứ sử xưa nay.
Núi sông còn ghi nhiều thắng tích,
Để dịp chúng ta chiêm ngưỡng đây.
Nước xuống ngổn ngang nơm lưới cá,
Thấy đầm Vân Mộng lạnh trời mây.
Dương công bia đá đang còn đấy,
Đọc hết lệ tràn ướt áo đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chuyện người có lúc suy vi
Xưa nay có đến có đi chuyện thường
Dấu xưa cảnh đẹp núi sông
Xếp xe thành dãy ta cùng lên trông
Nước ròng bến cá cạn nông
Mà đầm Vân Mộng quá chừng nước sâu
Bia Dương Hỗ đặt trên cao
Đọc xong thấm thía lệ trào ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đời có lúc suy
Đến lại đi xưa nay
Núi sông lưu thắng cảnh
Ta xếp xe lên xem
Nước xuống bến cá cạn
Trời lạnh đầm Mộng sâu
Bia ông Dương còn đó
Đọc rồi lệ ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]