29/03/2023 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ chư tử đăng Hiện Sơn
與諸子登峴山

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 10:04

 

Nguyên tác

人事有代謝,
往來成古今。
江山留勝跡,
我輩復登臨。
水落魚梁淺,
天寒夢澤深。
羊公碑字在,
讀罷淚沾襟。

Phiên âm

Nhân sự hữu đại tạ,
Vãng lai thành cổ kim.
Giang sơn lưu thắng tích,
Ngã bối phục đăng lâm.
Thuỷ lạc ngư lương thiển,
Thiên hàn Mộng trạch thâm.
Dương công bỉ thượng tại,
Độc bãi lệ triêm khâm.

Dịch nghĩa

Chuyện đời có đổi thay có tàn tạ
Quá khứ tương lai làm nên lịch sử xưa nay
Núi sông còn ghi lại thắng tích
Để cho chúng ta lại có dịp lên đây chiêm ngưỡng
Nước xuống thấy đồ bắt cá nằm ngổn ngang
Trời lạnh thấy đầm Vân Mộng sâu
Bia đá Dương công còn đấy
Đọc xong nước mắt ròng ròng ướt đầy vạt áo

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Việc đời thấm thoắt đổi thay,
Tới lui qua lại, xưa nay là nền.
Núi sông, thắng tích giữ nguyên,
Chúng ta nay được đi lên xem tường.
Nước lui bờ cá ngổn ngang,
Lạnh trời, đầm Mộng coi dường như sâu.
Dương công bia nọ bấy lâu,
Đọc xong, nước mắt chảy dào thấm khăn.
Trên núi Hiện Sơn (phía nam huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc) có cái bia của Dương Hỗ đời Tấn. Khi ông trấn ở đất Tương Dương, nhân dân rất yêu mến, đến khi ông mất, người ta làm bia ở trên núi Hiện Sơn là nơi ông hay lên xem phong cảnh, để ghi công đức của ông. Về sau ai lên xem bia ấy cũng nhớ ông mà khóc, cho nên người kế chân ông là Đỗ Dự đặt tên Truỵ lệ bi. Nhân thấy bia ấy, tác giả nghĩ người ta rồi ai cũng như Dương công chỉ còn lại một cái bia mà thôi, nên cảm thấy mà thương tình.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Dữ chư tử đăng Hiện Sơn