夜渡湘水

客舟貪利涉,
暗裏渡湘川。
露氣聞芳杜,
歌聲識採蓮。
榜人投岸火,
漁子宿潭煙。
行侶時相問,
潯陽何處邊?

 

Dạ độ Tương thuỷ

Khách chu tham lợi thiệp,
Ám lý độ Tương xuyên.
Lộ khí văn phương đỗ,
Ca thanh thức thái liên.
Bảng nhân đầu ngạn hoả,
Ngư tử túc đàm yên.
Hành lữ thời tương vấn,
Tầm Dương hà xứ biên?

 

Dịch nghĩa

Khách đi đò nóng nôn muốn vội
Trong đêm đen thuyền vượt sông Tương
Hơi sương thoảng mùi thơm hoa đỗ
Tiếng hát vang, thiếu nữ hái sen
Ông lái cập thuyền nơi đèn sáng
Giữa sương đầm ngư phủ ngủ im
Bạn trên thuyền cùng nhau thăm hỏi:
Ở nơi đâu là xứ Tầm Dương?


Có nơi ghi bài này của Thôi Quốc Phụ 崔國輔.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khách đi đò nóng vội,
Đêm muốn vượt sông Tương.
Hoa đỗ mùi thơm thoảng,
Hái sen tiếng hát vang.
Cập thuyền nơi ánh sáng,
Ngư phủ ngủ trong sương.
Hành khách đều han hỏi,
Nơi nào đến Tầm Dương?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khác đi đò rất nóng lòng,
Tối trời, muốn vượt sông Tương đêm nầy.
Trong sương hoa đỗ hương say,
Gái hái sen hát đâu đây vang lừng.
Nơi thuyền cập bến sáng trưng,
Ghe chài im ngủ đầm sương lờ mờ.
Khách thuyền nhấp nhỏm hỏi nhau:
"Phải chăng ta đã đến bờ Tầm Dương?"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khách đò lòng rất vội,
Đêm muốn vượt dòng Tương.
Sương khí thơm hoa đỗ,
Hái sen ai hát vang.
Lái đò cập bến sáng,
Thuyền cá ngủ đầm sương.
Khách lữ hành han hỏi,
Nơi nào bến Tầm Dương !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vội vã khách đi đường,
Đang đêm vượt bến Tương.
"Hái sen" nghe tiếng hát,
Mùi đỗ thoảng làn hương.
Bác lái tìm đèn xóm,
Ông câu ẩn khói sương.
Dọc đường ai cũng hỏi,
Đâu đấy xứ Tầm Dương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khách đi, muốn chóng qua đường,
Đang đêm muốn vượt sông Tương cho rồi.
Hơi sương, cây đỗ thơm mùi,
Tiếng ca trong vắt, biết người hái sen.
Bác thuyền ghé chỗ có đèn,
Nơi đầm sương khói, nằm yên bác chài.
Bạn đi cứ hỏi nhau hoài,
Tầm Dương, chốn ấy có ai biết đường?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đò dọc chở khách nhiều ham lợi
Trên dòng Tương đêm tối vượt sông
Mùi hoa đỗ thoảng trong sương
Lẫn trong tiếng hát cô nường hái sen
Thuyền nhắm tới ánh đèn bờ nọ
Thấy bác chài nằm đó ngủ vùi
Trong đò hành khách lao xao
Tầm Dương chắc tới, bên nào đây ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Muốn chóng người đi gót bước liền
Vừa khi ban tối mới lên thuyền
Hiu hiu sương rét, thơm mùi đỗ
Vẳng vẳng ca đâu, động lá sen
Chị lái trên ngàn trông ngọn lửa
Cha chài dưới suối ngủ đầu then
Vừa đi vừa hỏi ai hay nhỉ
Đến bến Tầm Dương mấy dặm nghìn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn vội đi đò khách bước liền,
Sông Tương vượt sóng đêm đen thuyền.
Hơi sương thoang thoảng mùi hoa đỗ,
Văng vẳng ca vang gái hái sen.
Ông lái cập thuyền nơi ngọn lửa,
Chài ngư sương xuống ngủ đầm yên.
Trên thuyền cùng bạn nhau thăm hỏi:
Biên giới Tầm Dương đâu xứ miền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khách thuyền tham lợi vượt
Trong tối qua sông Tương
Hơi sương thơm mùi đỗ
Tiếng ca người hái sen
Ông lái cập bến lửa
Ngư dân ngủ đầm sương
Bạn đi ghé nhau hỏi
Nơi nào là Tầm Dương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời