竹枝詞九首其二(山桃紅花滿上頭)

山桃紅花滿上頭,
蜀江春水拍山流。
花紅易衰似郎意,
流水無限似儂愁。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)

Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu,
Thục giang xuân thuỷ phách sơn lưu.
Hoa hồng dị suy tự lang ý,
Lưu thuỷ vô hạn tự nùng sầu.

 

Dịch nghĩa

Hoa đào hồng nở đầy trên đầu thành
Nước xuân sông Thục chảy mạnh đập vào mé núi
Màu hồng của hoa dễ phai như tình ý của chàng
Nước sông chảy mãi là mối sầu của thiếp.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa đào đầu núi sum suê
Thục giang ngọn sóng vỗ về bến xanh
Hồng tàn như thể tình anh
Sầu em bất tận vỡ thành nước sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hoa đào đỏ rực trên đầu núi,
Dòng sông vỗ sóng nước mênh mang.
Nước trôi vô hạn như tình thiếp,
Hoa dễ tàn phai tựa ý chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đào nở hoa hồng khắp đỉnh sâu,
Núi xuân, sông Thục vỗ trôi mau.
Hoa tàn như thể tình chàng vậy,
Nước chảy không thôi tựa thiếp sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoa đào hồng nở khắp đầu thành
Sông Thục sườn non tóe nước xuân.
Hồng dễ phai như tình ý bậu
Nước sông trôi mãi thiếp sầu mang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đào núi đầy hoa đỏ đầu thành
Nước xuân sông Thục vỗ non xanh
Tình chàng dễ tàn như hoa đỏ
Sầu thiếp như sông mãi chảy quanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa đào nở rực đầu non
Sông xuân sóng vỗ dội ghềnh núi cao
Hồng phai tựa ý chàng sao
Nước sâu vô tận như sầu lòng em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào nở rực hồng đầu núi
Vỗ rì rào dòng nước Thục giang
Hoa mau tàn, tựa ý chàng
Sầu em như nước chảy phăng không ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi đào hoa đỏ đầy trên đầu
Sông Thục nước xuân vỗ núi trôi
Hoa đỏ dễ tàn chàng  có ý
Nước trôi vô hạn tự ta sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời