25/10/2020 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
竹枝詞九首其二(山桃紅花滿上頭)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:03

 

Nguyên tác

山桃紅花滿上頭,
蜀江春水拍山流。
花紅易衰似郎意,
流水無限似儂愁。

Phiên âm

Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu,
Thục giang xuân thuỷ phách sơn lưu.
Hoa hồng dị suy tự lang ý,
Lưu thuỷ vô hạn tự nùng[1] sầu.

Dịch nghĩa

Hoa đào hồng nở đầy trên đầu thành
Nước xuân sông Thục chảy mạnh đập vào mé núi
Màu hồng của hoa dễ phai như tình ý của chàng
Nước sông chảy mãi là mối sầu của thiếp.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa đào đầu núi sum suê
Thục giang ngọn sóng vỗ về bến xanh
Hồng tàn như thể tình anh
Sầu em bất tận vỡ thành nước sông.
[1] Thiếp. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Phụ nữ miền Nam Trung Quốc tự xưng là "nùng".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)