竹枝詞九首其三(江上朱樓新雨晴)

江上朱樓新雨晴,
瀼西春水縠紋生。
橋東橋西好楊柳,
人來人去唱歌行。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)

Giang thượng chu lâu tân vũ tình,
Nhương Tây xuân thuỷ hộc văn sinh.
Kiều Đông Kiều Tây hảo dương liễu,
Nhân lai nhân khứ xướng ca hành.

 

Dịch nghĩa

Lầu hồng trên sông, cơn mưa đầu mùa đã tạnh
Ở Nhương Tây nước sông xuân có những vân như trên lụa
Dương liễu xinh tươi khắp Kiều Đông, Kiều Tây
Người đến người đi xướng lên những bài ca.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu mùa mưa dội lầu hồng
Nhương Tây sông nước nở vân lụa đầy
Liễu thắm Kiều Đông Kiều Tây
Người đi người đến vang vầy tiếng ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mưa mới lầu sông rực hẳn ra,
Nhương Tây xuân thuỷ tựa vân là.
Kiều Đông Kiều Tây dương liễu thắm,
Người đến người đi thảy hát ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu đỏ trên sông, mưa đã ngưng
Nhương Tây sông nước ngỡ tơ xuân.
Kiều Đông, Tây liễu xinh tươi thắm
Người đến, người đi tiếng hát lừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu ngọc trên sông mưa mới tạnh
Nước xuân dờn dợn tựa mây hoa
Liễu dương đẹp lắm bên cầu đợi
Người đến người đi rộn tiếng ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa sớm trên lầu son đã tạnh
Mặt sông Nhương sóng đánh lăn tăn
Bên cầu dương liễu xanh xanh
Người qua người lại ca thanh vui hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên sông lầu đỏ mưa vừa tạnh
Vũng núi nước xuân gợn sóng lan
Cầu giữa đông tây dương liễu đẹp
Người đi người đến hát ca vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu hồng sông tạnh mưa mùa đầu,
Xuân nước Nhương Tây vân lụa mầu.
Dương liễu Đông Tây Kiều, đẹp thắm,
Người đi người đến xướng ca nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời