籌筆驛

猿鳥猶疑畏簡書,
風雲常為護儲胥。
徒令上將揮神筆,
終見降王走傳車。
管樂有才原不忝,
關張無命欲何如。
他年錦里經祠廟,
梁父吟成恨有餘。

 

Trù Bút dịch

Ngư điểu do nghi uý giản thư,
Phong vân thường vị hộ trừ tư.
Đồ linh thượng tướng huy thần bút,
Chung kiến hàng vương tẩu truyện xa.
Quản Nhạc hữu tài nguyên bất thiểm,
Quan Trương vô mệnh dục hà như.
Tha niên Cẩm lý kinh từ miếu,
Lương phủ ngâm” thành hận hữu dư.

 

Dịch nghĩa

Người ta ngờ rằng tại đây chim cá cũng vẫn còn sợ tờ thư lệnh
Gió mây vẫn mãi mãi che chở phên giậu chốn quân doanh
Thật uổng công cho vị thượng tướng (Khổng Minh) vung ngọn bút thần
Cuối cùng thấy vua đầu hàng đi trên xe trạm.
Ngài thực không thua kém chi Quản Nhạc có tài,
Nhưng Quan Trương không có mệnh, thì biết làm sao!
Sau này, đi qua đền thờ Ngài ở miếu Cẩm Lý
Ngâm xong bài Lương phủ, nổi giận chứa chan...


Trù Bút dịch: ở phía bắc huyện Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Tương truyền thời Tam Quốc, Khổng Minh đóng quân ở đây, trù tính kế hoạch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chim cá còn như sợ giản thư
Gió mây che chở dậu phên xưa
Uổng cho Thượng tướng vung thần bút
Rồi thấy xe hàng rong Đức vua
Quản Nhạc có tài, đâu chịu lép
Quan Trương không mạng, biết sao chừ!
Sau này Cẩm Lý còn đền miếu
Lương phủ ngâm xong hận có thừa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Chim, vượn còn như sợ lệnh xưa,
Gió, mây trời đó, dậu phên che.
Uổng công thượng tướng ngày gieo bút;
Thảm cảnh hàng vương buổi đẩy xe!
Quản ,Nhạc chính tài, không phải thẹn;
Quan, Trương yểu mệnh, cách sao dè?
Năm sau Cẩm Lý thăm đền miếu,
Lương-phủ-ngâm kia đủ não nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngờ chim cá sợ tờ thư
Gió mây che mãi phên xưa doanh tiền
Uổng công thượng tướng bút thiêng
Cuối cùng lại thấy vua hàng rong xe.
Tài so Quản Nhạc kém chi
Quan Trương không mệnh biết thì làm sao !
Miếu thờ Cẩm Lý về sau
Ngâm bài Lương phủ hận trào chứa chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chim cá còn nghi sợ giản thư,
Gió mây che chở mãi bây chừ.
Uổng công thượng tướng bút phe phẩy,
Kết cục vua hàng xe lắt lư.
Quản Nhạc lắm tài so chẳng hổ,
Quan Trương không mệnh biết sao từ.
Ngày sau viếng miếu qua làng Cẩm,
Lương Phủ ngâm rồi hận có dư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

車: Xa hay cư?

車: Nếu đọc là xa thì lạc vận (thư, tư, xa, như, dư). Có vị bảo tôi tra Hán ngữ đại từ điển (Hán ngữ đại tự điển biên tập ủy viên hội,  Tứ Xuyên..Từ thư xuất bản xã, 1995) thấy cách đọc theo Quảng vận: 尺遮切, 平麻昌, 又九魚切, 魚部 (Xích già thiết, bình ma xương, hựu cửu ngư thiết, ngư bộ). Vậy là đọc là xa, xích già, thanh bằng, xương ma; lại có thể đọc là cư, thuộc bộ ngư. Như vậy 車 (xa) có hai cách đọc “xa” và “cư”. Ở đây, trường hợp này phải đọc là cư. Không biết có đúng chăng, xin đưa lên đây để các bậc cao minh, uyên thâm chỉ thêm cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chim vượn như còn sợ lệnh quân,
Chắn che đây mãi gió mây vần.
Uổng công thượng tướng mưu thần toán,
Rút cục, hàng vương xe trói thân.
Quản Nhạc sánh tài không hổ thẹn,
Quan Trương mệnh yểu, biết xoay vần?
Miếu thờ Cẩm Lí sau có dịp,
Hận còn dù trọn Lương phụ ngâm!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lương Phủ ngâm?

Lương Phủ ngâm liệu có phải bài này không?
Bộ xuất Tề hành môn
Dao vọng đãng âm lý
Lý trung hữu tam phần
Luỹ luỹ chính tương tự
Vãn thị thuỳ gia trủng
Điền Cương, Cổ Dã Tử
Lực năng bài Nam Sơn
Văn năng tuyệt địa lý
Nhất triêu bị sàm ngôn
Nhị đào sát tam sĩ
Thuỳ năng vi thử mưu
Quốc tướng Tề Án Tử
Nếu đúng như vậy, thì sao lại "Lương Phủ ngâm thành hận tự dư"?

Vạn lý hồn ai - vạn lý tình ...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Vượn chim còn sợ lịnh nghiêm
Gió mây vẫn cứ ngày đêm hộ trì
Luống công thượng tướng bút phê
Chung quy lại thấy chuyến xe chúa hàng
Thực tài Quản Nhạc sánh ngang
Quan Trương mệnh bạc nhỡ nhàng biết sao
Về sau thành Cẩm miếu cao
Ngâm bài "Lương phủ" nao nao nỗi buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượn chim ngờ lệnh thư còn sợ
Gió và mây vẫn hộ quân doanh
Tiếc cho thượng tướng uổng công
Cuối cùng Hậu chủ cũng hàng theo xe
Ngài thực lực không thua Quản Nhạc
Nhưng Quan Trương mệnh bạc biết sao?
Miếu thờ làng Cẩm ghé vào
Xem xong Lương Phủ, nao nao hận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chim cá ngờ e bức lệnh thư
Gió mây che chở chốn dinh cơ
Bút thần thượng tướng vung hoài sức
Xe trạm hàng vương chạy có cờ
Quản Nhạc tài cao đâu chịu kém
Quan Trương mệnh vắn biết sao giờ
Sau về Cẩm Lý thăm từ miếu
Lương Phủ ngâm rồi hận chửa nư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối