木蘭花

洞庭波冷曉侵雲,
日日征帆送遠人。
幾度木蘭舟上望,
不知元是此花身。

 

Mộc lan hoa

Động Đình ba lãnh hiểu xâm vân,
Nhật nhật chinh phàm tống viễn nhân.
Kỷ độ mộc lan chu thượng vọng,
Bất tri nguyên thị thử hoa thân.

 

Dịch nghĩa

Động Đình buổi sớm sóng lạnh muốn trùm lên cả mây mù
Ngày ngày những cánh buồm đưa tiễn khách đi xa
Mấy độ lên thuyền mộc lan trông ngóng khách
Có biết đâu rằng mình cũng làm thân đưa khách như thuyền mà thôi


Tương truyền bài thơ này do một bữa tiệc quan Thứ sử tỉnh Hồ Nam tổ chức hội các tân khách và liêu thuộc cùng uống rượu làm thơ. Lý Thương Ẩn trên đường vào Thục, được biết vào dự và góp bài thơ này. Khi quan Thứ sử biết danh tính người làm thơ liền ra quán trọ đón mời. Nhưng Lý Thương Ẩn đã đi xa rồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Động Đình, sóng lạnh, mây mù
Ngày ngày buồm lướt, người đưa tiễn người
Mấy lần ngóng, mộc lan ơi
Phận ta cũng phận hoa thôi khác gì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mây, sóng Động Đình sớm buốt da
Ngày ngày buồm chuyển khách đi xa.
Bao lần đứng ngắm trên thuyền mộc
Đâu biết thân thuyền đóng gỗ hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sóng sớm Động Đình lạnh tới mây,
Bườm xa tiễn khách những ngày ngày.
Thuyền lan mấy độ lên vời ngắm,
Đâu biết hoa người một giống đây !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa Mộc lan hoa - Người dịch : Thặng Vũ

Động đình buổi sớm sóng lạnh muốn trùm lên cả mây mù
Ngày ngày những cánh buồm đưa tiễn khách đi xa
Mấy độ lên thuyền mộc lan trông ngóng khách
Có biết đâu rằng mình cũng làm thân đưa khách như thuyền mà thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Động Đình sóng lạnh sớm mù mây
Buồm lướt, người xa, tiễn mỗi ngày.
Mấy lược lên thuyền lan Mộc ngóng
Đâu hay vốn phận thân hoa này!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Động Đình sóng sớm lạnh tận mây
Buồm tiễn người xa ngày tiếp ngày
Trên ván mộc lan ngồi trông ngóng
Biết đâu ta cũng phận hoa này!

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Động Đình lạnh sóng tràn mây,
Cánh buồm đưa khách chân trời xa xa.
Đứng trên thuyền gỗ mộc lan,
Nào hay mình vốn là thân hoa này.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Động Đình sóng lạnh sớm che mây,
Buồm tiễn người xa ngày lại ngày.
Mấy độ trên thuyền lan đứng ngắm.
Biết đâu thân vốn giống hoa này!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Động-Đình, sóng lạnh, trời mây,
Cánh buồm đi, tiễn nơi đây ngày ngày.
Lên thuyền ngóng khách lâu nay,
Biết đâu thân vốn hoa này từ xưa?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồ Động Đình đầy mây, nước lạnh buốt
Ngày lại ngày buồm tống khách đi xa
Thuyền mộc lan nhiều chuyến đã từng qua
Mà đâu biết thân thuyền loài hoa quý

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối