01/10/2022 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa
木蘭花

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 10:58

 

Nguyên tác

洞庭波冷曉侵雲,
日日征帆送遠人。
幾度木蘭舟上望,
不知元是此花身。

Phiên âm

Động Đình ba lãnh hiểu xâm vân,
Nhật nhật chinh phàm tống viễn nhân.
Kỷ độ mộc lan chu[1] thượng vọng,
Bất tri nguyên thị thử hoa thân.

Dịch nghĩa

Động Đình buổi sớm sóng lạnh muốn trùm lên cả mây mù
Ngày ngày những cánh buồm đưa tiễn khách đi xa
Mấy độ lên thuyền mộc lan trông ngóng khách
Có biết đâu rằng mình cũng làm thân đưa khách như thuyền mà thôi

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Động Đình sóng sớm lạnh tận mây
Buồm tiễn người xa ngày tiếp ngày
Trên ván mộc lan ngồi trông ngóng
Biết đâu ta cũng phận hoa này!
Tương truyền bài thơ này do một bữa tiệc quan Thứ sử tỉnh Hồ Nam tổ chức hội các tân khách và liêu thuộc cùng uống rượu làm thơ. Lý Thương Ẩn trên đường vào Thục, được biết vào dự và góp bài thơ này. Khi quan Thứ sử biết danh tính người làm thơ liền ra quán trọ đón mời. Nhưng Lý Thương Ẩn đã đi xa rồi.

[1] Thuyền làm bằng gỗ mộc lan. Sách Thuật dị ký quyển hạ chép: Bãi Mộc Lan ở sông Tầm Dương, trồng rất nhiều cây mộc lan. Trước đây, chính vua Ngô là Hạp Lư đã cho trồng rừng mộc lan này để lấy gỗ xây cung điện. Trên bãi sông Thất Lý, Lỗ Bàn lấy gỗ mộc lan đóng thuyền, thuyền đến nay vẫn còn thấy trên bãi sông. Các nhà thơ, nói về thuyền mộc lan, chính là xuất phát từ những việc này. Về sau người ta nói thuyền mộc lan cho đẹp lời, có thể không phải là thuyền làm bằng gỗ cây hoa mộc lan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mộc lan hoa