題令狐家木蘭花

膩如玉指塗朱粉,
光似金刀剪紫霞。
從此時時春夢裏,
應添一樹女郎花。

 

Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa

Nhị như ngọc chỉ đồ chu phấn,
Quang tự kim đao tiễn tử hà.
Tòng thử thì thì xuân mộng lý,
Ưng thiêm nhất thụ nữ lang hoa.

 

Dịch nghĩa

Nhuỵ như ngón tay ngọc bôi phấn đỏ,
Dáng sáng như dao vàng cắt đứt ráng tía.
Từ lúc được xem hoa, thường nằm mộng,
Mong có thêm cây hoa mang tên nữ tướng.


Lệnh Hồ gia: tức nhà của Lệnh Hồ Sở, thi hữu của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhuỵ như ngón tay ngà phấn đỏ
Sáng tựa dao cắt bỏ ráng chiều
Xem hoa xong, mộng mơ nhiều
Muốn hoa nữ tướng mỹ miều trồng thêm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhuỵ như tay ngọc, thoa hồng phấn
Sáng tựa dao vàng cắt ráng ngà
Từ lúc xem hoa thường mộng ước
Trồng thêm một gốc nữ lang hoa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhuỵ như ngón ngọc thoa hồng phấn
Sáng tợ bảo đao cắt ráng tà
Từ đó từng giờ xuân mộng ước
Đời thêm một giống Nữ Lang hoa

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhuỵ như tay ngọc phấn thoa hồng,
Ráng tía, dao vàng cắt sáng trong.
Từ lúc xem hoa, thường nhập mộng,
Nữ lang mong có hoa nầy trồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhuỵ như tay ngọc phấn hồng,
Sáng dao vàng cắt ráng trong tía màu.
Xem hoa, thường nhập mộng sâu,
Mong thêm hoa nữ lang mầu trồng chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời