將歸東都寄令狐舍人

綠楊紅杏滿城春,
一騎悠悠萬井塵。
岐路未關今日事,
風光欲醉長年人。
閑過綺陌尋高寺,
強對朱門謁近臣。
多病晚來還有策,
雒陽山色舊相親。

 

Tương quy Đông Đô ký Lệnh Hồ xá nhân

Lục dương hồng hạnh mãn thành xuân,
Nhất kỵ du du vạn tỉnh trần.
Kỳ lộ vị quan kim nhật sự,
Phong quang dục tuý trưởng niên nhân.
Nhàn qua ỷ mạch tầm cao tự,
Cưỡng đối chu môn yết cận thần.
Đa bệnh vãn lai hoàn hữu sách,
Lạc Dương sơn sắc cựu tương thân.


Lệnh Hồ xá nhân tức Lệnh Hồ Sở, Đông Đô tức Lạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân ngập thành liễu xanh hạnh đỏ
Một ngựa đi vò võ bụi đường
Chuyện đời chẳng phải quan tâm
Phong quang đắm đuối say ngầm người đi
Rãnh, thăm qua chùa cao đường lụa
Buộc, ghé vào quan lớn cổng son
Về thôi, thân bệnh mỏi mòn
Lạc Dương màu núi như còn thân quen

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầy kinh thành liễu xanh hạnh đỏ
Một ngựa về vùng có bụi bay
Khúc quanh lờ chuyện hôm nay
Phong quang người muốn uống say lát nào
Qua đường đẹp chùa cao tìm kiếm
Đến cửa son yết kiến cận thần
Bệnh nhiều về muộn còn hơn
Lạc Dương sắc núi cũ còn thân quen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời