14/08/2022 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
題令狐家木蘭花

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2013 06:45

 

Nguyên tác

膩如玉指塗朱粉,
光似金刀剪紫霞。
從此時時春夢裏,
應添一樹女郎花。

Phiên âm

Nhị như ngọc chỉ đồ chu phấn,
Quang tự kim đao tiễn tử hà.
Tòng thử thì thì xuân mộng lý,
Ưng thiêm nhất thụ nữ lang hoa[1].

Dịch nghĩa

Nhuỵ như ngón tay ngọc bôi phấn đỏ,
Dáng sáng như dao vàng cắt đứt ráng tía.
Từ lúc được xem hoa, thường nằm mộng,
Mong có thêm cây hoa mang tên nữ tướng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhuỵ như ngón tay ngà phấn đỏ
Sáng tựa dao cắt bỏ ráng chiều
Xem hoa xong, mộng mơ nhiều
Muốn hoa nữ tướng mỹ miều trồng thêm
Lệnh Hồ gia: tức nhà của Lệnh Hồ Sở, thi hữu của tác giả.

[1] Tức hoa mộc lan. Tích xưa có nữ tướng tên Mộc Lan, thay cha ra chiến trường, lập được nhiều chiến công. Tác giả mượn tên bà để chỉ loài hoa mình thích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa