宣城見杜鵑花

蜀國曾聞子規鳥,
宣城還見杜鵑花。
一叫一回腸一斷,
三春三月憶三巴。

 

Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa

Thục quốc tằng văn tử quy điểu,
Tuyên Thành hoàn kiến đỗ quyên hoa.
Nhất khiếu nhất hồi trường nhất đoạn,
Tam xuân tam nguyệt ức Tam Ba.

 

Dịch nghĩa

Đã từng nghe tiếng chim đỗ quyên ở đất Thục,
Trở về Tuyên Thành lại thấy hoa đỗ quyên.
Mỗi tiếng kêu, mỗi tiếng vọng, lại đứt một khúc ruột,
Đến tháng ba mùa xuân, (sắp hè) lại nhớ đất Tam Ba.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim tử quy từng nghe kêu đất Thục,
Hoa đỗ quyên nay thấy ở Tuyên Thành.
Một kêu một vọng muốn đứt ruột,
Tháng ba xuân sắc nhớ Tam Ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đã nghe tiếng cuốc ở quê nhà,
Cây đỗ thành Tuyên nay nở hoa.
Một tiếng chim kêu, lòng một xót,
Ba xuân dạ héo nhớ Tam Ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tứng nghe ở Thục tiếng chim tử,
Nhành đỗ Tuyên Thành lại thấy hoa.
Một tiếng, một vang một ruột đứt,
Tháng ba xuân muộn nhớ Tam Ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nhớ hoài tiếng cuốc nghe quê Thục
Lại thấy Tuyên Thành quyên đỏ hoa!
Một hót một vang ruột một khúc
Ba năm ba tháng nhớ Tam Ba!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Đã từng nghe tiếng chim Tử quy ở đất Thục
Trở về Tuyên thành lại thấy hoa Đỗ quyên.
Một tiếng kêu, một tiếng vọng, lại đứt một khúc ruột,
Đến tháng cuối của ba tháng xuân, (sắp hè) lại nhớ đất Tam Ba.

Hà Như


Tử quy 子規 còn gọi là Đỗ quyên 杜鵑, Đỗ vũ 杜宇 tức con cuốc, xuất hiện vào đầu mùa hè.
Hoa Đỗ quyên: hoa có hình dạng con cuốc.
Sử viết rằng: “ Đỗ Vũ xưng Vương ở đất Thục (nay ở vùng Tứ Xuyên, TQ), hiệu Vọng Đế.  Trương Nghi phạt Thục, Thục Vương (Đỗ Vũ) khai chiến bất thắng, vì thế mà bị diệt”. (Thục vương bản kỷ 蜀王本纪). Đỗ Vũ bỏ vào rừng, khi chết hóa thành con cuốc, khi mùa hè đến, lại kêu thảm thiết, như tiếng khóc đau lòng, ứa huyết, thương cho nỗi nước mất, nhà tan.
Thành ngữ có câu:
Đỗ quyên đề hoặc Đỗ quyên đề huyết: Tiếng chim Đỗ quyên kêu vào đầu mùa hè,  như tiếng khóc đau lòng, ứa huyết.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước Thục từng nghe chim đỗ vũ,
Tuyên Thành lại thấy đỗ quyên hoa.
Một tiếng bay kêu, buồn đứt ruột,
Tháng ba xuân nữa, nhớ Tam Ba.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tử quy, nước Thục, từng nghe,
Tuyên Thành, lại thấy nở xoè đỗ quyên.
Cuốc kêu, muốn đứt ruột liền,
Ba xuân, ba tháng, nhớ miền Tam Ba...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng nghe xứ Thục cuốc kêu
Nay Tuyên thành lại thấy nhiều đỗ quyên
Cuốc kêu vang vọng ưu phiền
Gợi Xuân ba tháng nhớ miền Tam Ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng quyên đất Thục từng nghe
Tuyên thành trở lại ngắm hoa thêm buồn
Cuốc kêu thêm đứt tơ lòng
Tháng ba xuân muộn nhớ vùng Tam Ba

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe tiếng đỗ quyên ở đất Thục,
Tuyên Thành thấy lại đỗ quyên hoa.
Kêu than làm ruột đứt từng khúc,
Nhớ đất Tam Ba xuân tháng ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối