26/03/2023 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa
宣城見杜鵑花

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:10

 

Nguyên tác

蜀國曾聞子規鳥,
宣城還見杜鵑花。
一叫一回腸一斷,
三春三月憶三巴。

Phiên âm

Thục quốc tằng văn tử quy điểu,
Tuyên Thành[1] hoàn kiến đỗ quyên hoa.
Nhất khiếu nhất hồi trường nhất đoạn,
Tam xuân[2] tam nguyệt ức Tam Ba[3].

Dịch nghĩa

Đã từng nghe tiếng chim đỗ quyên ở đất Thục,
Trở về Tuyên Thành lại thấy hoa đỗ quyên.
Mỗi tiếng kêu, mỗi tiếng vọng, lại đứt một khúc ruột,
Đến tháng ba mùa xuân, (sắp hè) lại nhớ đất Tam Ba.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim tử quy từng nghe kêu đất Thục,
Hoa đỗ quyên nay thấy ở Tuyên Thành.
Một kêu một vọng muốn đứt ruột,
Tháng ba xuân sắc nhớ Tam Ba.
[1] Ở tỉnh An Huy hiện nay.
[2] Ba tháng mùa xuân.
[3] Đất Thục (gồm Ba Quận, Ba Đông và Ba Tây).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa