勞勞亭

天下傷心處,
勞勞送客亭。
春風知別苦,
不遣柳條青。

 

Lao Lao đình

Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.

 

Dịch nghĩa

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian,
Tiễn khách ở đình Lao Lao.
Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly,
Nên không khiến nhành liễu có màu xanh.


(Năm 748)

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nơi đây, đời nát dạ,
Tiễn khách Lao Lao đình.
Khổ biệt, gió xuân hiểu,
Chẳng cho liễu biếc cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

nhầm chữ

HÌnh như ở câu 4 đánh nhầm chứ khiển thành chữ di

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

bác tinh mắt quá :)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Nơi đây thiên hạ ngậm ngùi,
Đình Lao Lao chỗ tiễn người ra đi.
Gió xuân biết khổ biệt ly,
Khiến cành dương liễu kém bề xanh tươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Nơi đây là chỗ đau lòng,
Lao đình tiễn khách khơi dòng sầu bi.
Gió xuân cám cảnh biệt ly,
Màu xanh dương liễu kém đi mấy phần!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nơi đau lòng cõi thế,
Đình tiễn khách Lao Lao.
Gió thấu niềm ly biệt,
Không cho liễu thắm nào!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đau lòng thiên hạ nơi đây,
Căn nhà tiễn khách chốn này, Lao Lao.
Gió xuân biết rõ khổ đau,
Nên không khiến liễu trổ màu xanh tươi....

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Thiên hạ lòng thắt quặn đau
lòng người tiễn khách ở lao lao đình
gió xuân thấu hiểu sự tình
cho nên mới chẳng để nhành liễu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đau lòng dưới gầm trời
Là đình kẻ ở tiễn người Lao Lao
Gió xuân biết biệt ly đau
Chẳng thèm giúp liễu thêm màu xanh tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đau lòng dưới gầm trời
Là đình kẻ ở tiễn người Lao Lao
Gió xuân biết biệt ly đau
Chẳng thèm giúp liễu thắm màu xanh tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối