15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Canh (1 bài)
- Tính Không thiền sư (1 bài)
- Cát Thắng Trọng (1 bài)
- Tạ Dật (1 bài)
- Từ Phủ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/02/2009 20:21 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/02/2009 20:45 bởi hongha83
Huệ Hồng thiền sư 惠洪禪師 (1071-1128) họ tục là Bành 彭, tự Giác Phạm 覺范, sau còn có tên Đức Hồng 德洪, quê Quân Châu đời Tống (nay là huyện Cao An, Giang Tây). Ông khi còn trẻ từng làm tiểu huyện lại, Hoàng Đình Kiên 黃庭堅 thấy ông thông tuệ nên dạy đọc sách, tuy xuất gia nhưng không vong tình tuyệt ái. Thơ lời đẹp, ý mới rất được giới thơ quý trọng.

Tác phẩm:
- Thạch Môn văn học lục 石門文學錄
- Quân Khê tập 筠溪集
- Thiên Trù cấm luyến 天廚禁臠
- Lĩnh Trai dạ thoại 冷齋夜話

 

Tuyển tập chung