Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/10/2018 16:25 bởi tôn tiền tử
Đường Canh 唐庚 (1071-1121) tự Tử Tây 子西, người đời xưng là Lỗ quốc tiên sinh 魯國先生, người Đan Lăng (nay thuộc Tứ Xuyên), tiến sĩ năm Thiệu Thánh, làm tôn tử bác sĩ, sau được Trương Thương Anh biết đến, cất lên, làm kinh kỳ thường bình. Thương Anh bị bãi tướng, Đường bị biến đến Huệ Châu, sau được tha phục chức, được cử vào cung Thượng Thanh Thái Bình, về Thục thì mất trên đường đi. Thơ ông chú ý đến tu từ, tự nhắc “Làm thơ phải khổ công, buồn ngâm nhiều ngày, mới nổi một bài” (Mục thuyết). Tác phẩm có My sơn tập.