Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huệ Hồng thiền sư (4 bài)
- Đường Canh (1 bài)
- Cát Thắng Trọng (1 bài)
- Tạ Dật (1 bài)
- Từ Phủ (1 bài)
Tạo ngày 12/07/2018 21:25 bởi tôn tiền tử
Tính Không thiền sư 性空禪師 (1071-1142), hiệu Diệu Phổ am chủ 妙普庵主, xuất thân ở Hán Châu, đắc pháp với Thiên Nhiên thiền sư 天然禪師 ở núi Đan Hà, tới tu tại chùa Hiếu Nghĩa ở Cát Châu.