Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/09/2018 01:44 bởi tôn tiền tử
Tạ Dật 謝逸 (1068-1113) là thi nhân phái Giang Tây đời Tống, tự Vô Dật 無逸, mẹ họ Hoàng 黃, người Lâm Xuyên, Phủ Châu (nay là huyện Lâm Xuyên, Giang Tây). Nhiều lần thi không đậu, áo vải suốt đời, cùng với em họ là Tạ Oa 謝薖 nổi tiếng thơ văn một thời, đời gọi là Nhị Tạ. Hoàng Đình Kiên khen là: “Triều (Bổ Chi), Trương (Lỗi) lưu giã”. Ông từng làm ba trăm bài thơ hồ điệp (bướm), nên người gọi là “Tạ hồ điệp”. Tác phẩm có Khê Đường tập.