Thuyền tử về quê năm mới rồi
Mất đâu tung tích bặt tăm hơi
Âm thanh văng vẳng còn trong gió
Tiếng sáo bổng trầm vọng khắp nơi

tửu tận tình do tại