Ngồi nghĩ về cúi đầu không cất
Gió song vào sách lật qua trang
Đám đông nghe nhận tiếng làng
Bên ngoài cửa đá biết càng rét hơn
Sư Vân Am đã nên tháp mới
Trong lòng như gió thổi gẫy cành
Mười năm miếu cũ tu hành
Tiếp nhau chùa cổ đêm thanh đèn tàn
Trót lỡ lời Giang Nam định hỏi
Hoài Thượng xa năm ngoái nhớ ngay
Tiếng chân nghe vẳng nơi này
May sao gặp bạn nên khuây nỗi lòng
Lò đất lạnh sương trăng soi buốt
Nhà ồn ào đỡ rét, ấm hơn
Sáng trông thanh tú Tương San
Phấn chì thoa nhẹ còn phần tuyết pha
Núi Cố Ứng vì ta vui thấm
Bên kia sông thấy lúm cười duyên
Sườn non nghìn mỏm cùng thắm
Đêm trăng gặp buổi sóng êm sắp thuyền

tửu tận tình do tại