23/09/2023 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lao Lao đình
勞勞亭

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2005 17:57

 

Nguyên tác

天下傷心處,
勞勞送客亭。
春風知別苦,
不遣柳條青。

Phiên âm

Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.

Dịch nghĩa

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian,
Tiễn khách ở đình Lao Lao.
Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly,
Nên không khiến nhành liễu có màu xanh.

Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Đất trời đau khổ dường bao
Là nơi tiễn khách ở Lao Lao đình
Gió xuân như thấu hiểu tình
Không cho cành liễu tự mình xanh cây
(Năm 748)

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lao Lao đình